Duyurular

Arsa ve Arazi Düzenlemesi İlanı

İlçemiz Merkez Mahallesinde ve tapunun 1032 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde Fırat ÖNAL ve His. adına kayıtlı taşınmaz 16.08.2021 tarih ve 41 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 23.08.2021 tarih ve  43 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oybirliğiyle  karar verildi.

23.08.2021 Tarih ve 43 Sayılı Encümen Kararı

Benzer yazılar