Duyurular
Zabıta Müdürlüğü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Espiye  Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kanun, tüzük, yönetmeliklerin, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya yetkili kurullarca alınmış ve belediye zabıtasınca yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlamak, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamaktır.

Sunulan Hizmetler
1. Trafik hizmetleri,
2. İşyeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi
3. Çevre, Sağlık, huzur ve düzenin sağlanması için verilen zabıta hizmetleri,
4. Kamu Kurumlarına ve Belediyemize ait birimlere verilen destek hizmetleri
5. Büro Hizmetleri,
6. Belediye suçlarını önleyici hizmetler,
7. Sosyal ve Kültürel etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici hizmetler,
8. Kamu mülklerini ve belediye hizmetlerini gözetme ve koruma hizmetleri,
9. Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen denetim görevlerinin yürütülmesi hizmetidir.
10. Belediyeye yabancı olan kişilere yardımcı olmak
11. İmar ve Fen işleri müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işleri yerine getirmek.
AMAÇ VE HEDEFLER
Stratejik Amaç: Sorumluluk alanlarımızda yeterli ve nitelikli personelle etkin ve verimli zabıta hizmeti sunmak,

 

Murat KARADERE

Zabıta Müdür V.