Duyurular
Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye sınırları içersisinde ana arterler, caddeler, mahalleler, sokaklar, ara sokaklar, meydanlar, tretuvarlar, boş alanlar, semt Pazaryerleri ile benzeri yerlerin temizliğini, ikametgah olarak kullanılan bina ve apartmanlar, iş yerleri özel ve kamu binaları diğer alanlarda mevcut atıkların düzenlenen bir program çerçevesinde toplanmasını ve toplanan atıkların naklini sağlar. Vektörlerle mücadele de larva ve uçkun ilaçlama faaliyetlerini düzenler. Sokak hayvanlarının toplanarak bakım ve tedavi işlemlerinin yürütür. Geri dönüştürülebilir atıkların Çevre Koruma kontrol yönetmeliği, Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği çerçevesinde sözleşme imzaladığımız lisanslı firma vasıtası ile dönüştürülebilir atıkların depolanıp düzenlenme işlerini de aynı zamanda yürütmedir. Bu hususlar ile çevrenin sürekli temiz ve sağlıklı olmasına özen gösterir.

GÖREVLERİ

 1. Görev alanlarımızdaki çöplerin konteynırlardan kamyonlar ile toplanıp nakledilerek düzenli depolanması.
 2. Pazar yerlerimizin her hafta yıkanarak temizlenmesi
 3. Arazöz (tanker) ile şehrimizde cadde ve sokaklarımızın planlı şekilde sabah erken saatlerde yıkanarak temizlik işlerinin yapılması
 4. Büyük vakumlu asfalt süpürme aracı ile ilçe merkezimizin tüm cadde ve sokakların haftada bir kez, merkez caddelerimizin birkaç kez eski beldelerimizin haftada bir kez süpürülmesi.
 5. Küçük süpürge aracımız ile parklarımız, köprüler, yürüyüş yollarımız ve büyük aracımızın giremediği diğer sokaklarımız temizlenmesi.
 6. Mevkici olarak çalışmakta olan personellerimiz ile cadde, sokak ve park bahçelerimizde çöplerin süpürülerek ve toplanarak çöp konteynırlarına nakledilerek temizlenmesi
 7. İlçemizde yerleştirmiş olduğumuz çöp konteynırlarının rutin bakım, boyama işleri ve kontröllerinin sağlanması.
 8. Yaz dönemlerinde yeni faaliyete başladığımız bakteri yiyici ve koku gideren  ilaçlar ile kötü kokunun giderilme işleminin yapılması
 9. Çevre koruma kontrol yönetmeliği çerçevesinde, Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği gereğince sözleşme imzaladığımız lisanslı firma vasıtası ile okullarımızın resmi kurumlarımızın, iş yerlerimizin ve caddelerimize yerleştirilen yüz adet toplama kafesleri ile ambalaj atıklarının toplanması ve kayıt altına alınıp çevre bakanlığının bilgi sistemine girilmesi. Yine sıfır atık tebliği gereğince aynı firma ile yapılan sözleşme gereği geri dönüşebilir atıkların ve tehlikeli atıkların ayrı ayrı biriktirme kutularında biriktirilerek toplanma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 10. Atık pillerin şehrimizin muhtelif yerlerinde ve TAP( Taşınabilir Pil İhracatçıları Derneği) aracılığı ile  okullarımızdan ödüllü kampanya ile toplanması
 11. Bitkisel atıkların kontrolü yönetmeliği gereğince yemek fabrikaları, lokanta, pastane gibi yerlerden lisanslı firma aracılığı ile toplanması.
 12. Kontrol amaçlı kullanılan kamyonetimiz ile konteynır kenarlarına bırakılan sahipsiz hafriyat, koltuk vb hacimli atıkların düzenli olarak toplanması ve depolanması.
 13. Veteriner hekimliği hizmetleri çerçevesinde ilçemizin 143 mahallesinde sahipsiz bulunan ve vatandaşlarımızın getirdiği kedi köpeklerin toplanarak kısırlaştırma, bakım, tedavi ve kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği gereğince alıcı ortamına geri bırakılma çalışmaları.( haftalık 20 aylık 80-100 yıllık ortalama 1000 civarında) hayvan işlemi yapılmaktadır. Ayrıca araç yollarına çıkan büyük baş hayvanların zabıta ve emniyetle işbirliği içinde uzaklaştırma işlemlerinin yapılması.
 14. Kış dönemlerinde oluşan kar yağışlarında ilçemizin kaldırım, yürüyüş yolları ve park bahçelerimizde biriken karların fen işlerimizle birlikte temizlenmesi.
 15. Temizlik işlerinde kullanmakta olduğumuz araçlarımızın yıkanarak temizlenmesi ve rutin bakımlarının yapılması.
 16. Şehrimiz muhtelif yerlerinde ve köylerimizde bulunan dranaj kanalları ve açık kanalların ekiplerimiz vasıtası ve muhtarlar aracılı ile larva sit (yumurta) ilaçlamalarının yapılması.
 17. Belediyemizce yeni alınan 2 adet mistblower büyük ilaçlama makineleri ile cadde, sokak ve çıkmazlarımızın sürekli sivrisinek ilaçlama işleminin yapılması.
 18. İlçemizde bulunan konteynırların bulunduğu ceplerde ihtiyaç duyulan aralıklarda kireçleme yapılarak dezenfekte edilmesi.
 19. Belediyemize çöp ev şikayeti ile talepte bulunan evlerin temizlenmesi.
 20. Kurban bayramında ve farkı zamanlarda yerinden kaçan hayvanların talep doğrultusunda yakalanmasına katkı sağlanması
 21. Belediyemiz beyaz masaya gelen ve cep telefonlarımıza yapılan şikayet talep istek gibi başvuruların ivedilik ile değerlendirilerek çözüme kavuşturulması.

 

Emine USTA

Temizlik İşleri Müdürü