Duyurular
Su İşleri Müdürlüğü

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,

 

2-Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu kanal hatlarının tamamına hakim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması

 

3-Şehirdeki içme ve kullanma suyu hatlarına ait kontrollerin düzenli olarak yapılması

4-Şehre gelen içme ve kullanma suyunun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması

5-Şehirde oluşan içme ve kullanma suyu şebeke hattı arızalarına zamanında müdahale ederek su israfının önlenmesi

6-Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımlarının yapılması

7-Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması

8-Yeni içme ve kullanma suyu hatları yapılarak, kaçak su bağlantılarının engellenmesi

9-Şehirdeki kanalizasyon arızalarına anında müdahale edilmesi

10-Kanalizasyon bacalarının sürekli olarak temizlenmesi ve kontrol edilmesi

11-Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi

12-Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması

13-Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi

14-Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması

15-Abonelerin kullandığı suyun tahakkukunun yapılması, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak borçlu abonelerin sularının kesme ve açma işlerinin yapılması, su ve atık su ile ilgili tarifelerin hazırlanması

16-Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım, onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması

17-Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması

 

UĞUR USTA

SU İŞLERİ MÜDÜR V.