Duyurular

ESPİYE REVİZYON-İLAVE İMAR PLANI

ESPİYE REVİZYON-İLAVE İMAR PLANI İLANI

Giresun ili Espiye ilçesi ve mücavir alan sınırları dahilinde ilgili kurum görüşleri, onaylı jeolojik – jeoteknik etüt raporu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler dikkate alınarak hazırlanan Espiye Revizyon-İlave 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. Bendi, 25. maddesi, 32. maddesi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi gereği 09/03/2021 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 8/b. Maddesi gereğince ilave ve revizyon imar planı işlemi karar verilmiş olup,

Söz konusu düzenleme işinin Belediyemiz ilan panosunda 09/03/2021 tarih ve 09/04/2021 tarihleri arasında askı ilanına alınmıştır. ilave ve revizyon imar planı işleminin itiraz olmaması dahilinde kesinleşecektir.

 

ESPİYE REVİZYON-İLAVE İMAR PLANI İLANI

Benzer yazılar