Duyurular

ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ ASKI İLANI

İlçemiz Merkez Mahallesinde ve tapunun473ada73nolu parselinde Abdullah ÇINARLIK ve Hissedarları adına kayıtlı taşınmaz 28.09.2020 tarih ve 54 sayılı encümen kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, BelediyeEncümeninin19.10.2020tarih ve58sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

EKİ:

1 Adet İmar planı örneği 1/1000 ölçekli

1 Adet Kadastro tasarımı 1/1000 ölçekli

1 Adet Şuyulandırma( Dağıtım) cetveli

1 AdetEncümen kararı örneği28 Ekim 2020 / Okunma: 204

Benzer yazılar