Duyurular

ASKI İLAN

1/5000’LİK NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000`LİK UYGULAMA İMAR PLANI VE İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

İlçemiz Çam Mahallesinde bulunan ve Şehir İmar Planında 29LIIA-29LIID paftasında X=28 400 –29 100, Y=30 400 – 30 900 koordinatları arasında ve tapunun 84 ada 20, 21, 22, 24, 25, 108, 109, 110, 111, 112, 118 ve 245 ada 1, 2, 3, 28, 29, 33, 34, 35, 37 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili 13.10.2020 tarih ve 62 sayılı meclis kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 8/b. Maddesi gereğince 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planı ve İmar Plan Değişikliği işlemlerine Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4. Bendi, 25. maddesi, 32. maddesi,3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi gereği karar verildi.

İlanen duyurulur.

EKİ:1 Adet Meclis Kararı

1 Adet 1/5000’lik Nazım İmar Planı

1 Adet 1/1000’lik Uygulama İmar Planı

Benzer yazılar