Duyurular

Arsa ve Arazi Düzenleme İlanı

İlçemiz Merkez Mahallesinde ve tapunun 646 ada 1, 2, 3, 4 nolu, 648 ada 1, 2, 3, 4 nolu,  649 ada 1, 2, 3, 4 nolu, 650 ada 1, 2, 3, 4 nolu, 652 ada 1, 2, 3, 4 nolu, 654 ada 1, 2, 3, 4 nolu, 655 ada 1, 2, 3, 4 nolu, 656 ada 1, 2 nolu, 657 ada 1, 2, 3, 4 nolu ve 658 ada 1, 2, 3 nolu parsellerinde İnci ve Aytekin İNANÇ ile Jülide KALINYAZGAN adına kayıtlı taşınmazlar 13.09.2021 tarih ve 48 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 20.09.2021 tarih ve 56 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Benzer yazılar