Duyurular

Asra ve Arazi Düzenlemesi(D.O.P) Askı İlanı

İlçemiz Esentepe Mahallesinde ve tapunun 1030 ada 53 no lu parselinde Engin KARA adına kayıtlı taşınmaz 16.08.2021 tarih ve 42 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 03.09.2021 tarih ve 47 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Benzer yazılar