Duyurular

Arsa ve Arazi Düzenlemesi(D.O.P) İlanı

İlçemiz Adabük Mahallesinde ve tapunun 550 ada 1 nolu, 551 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 846 ada 1, 4 nolu, 848 ada 1, 4 nolu, 855 ada 2, 5 nolu, 856 ada 3, 4 nolu, 857 ada 1, 2 nolu, 858 ada 1 nolu, 859 ada 1, 4 nolu 860 ada 1 nolu, 861 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu ve 862 ada 3, 4, 9 nolu parsellerinde Sebahat ÖZÜPEK ve Diğer Hissedarlar adına kayıtlı taşınmazlar 23.08.2021 tarih ve 44 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 03.09.2021 tarih ve 46 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Benzer yazılar