Duyurular

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi ilanı

İlçemiz Adabük Mahallesinde ve tapunun 604 ada 129 no lu parselinde Niyazi TÖS, Cemile TÖS ve Haydar KOLTUK adına kayıtlı taşınmaz 09.08.2021 tarih ve 39 sayılı karar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesine tabi tutulmuş ve ilgili parselin bulunduğu alanda arazi ve arsa düzenlemesine esas parselasyon haritaları, dağıtım cetveli ve D.O.P.O hesabını içeren değişiklik dosyasının onaylanarak askıya çıkarılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin 16.08.2021 tarih ve 40 sayılı Encümen Kararı ile tüm üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Encümen Kararı

Benzer yazılar