Duyurular

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu LEADER Yaklaşımı Kapsamında – Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması “Yeni Yerel Eylem Grupları’na (YEG) Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Hazırlanması Projesi” İçin Kısa Dönemli Bağımsız “LEADER Proje Görevlisi (LPO)” İstihdam Edilecektir.

LEADER Yaklaşımı Kapsamında – Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması “Yeni Yerel Eylem Grupları’na (YEG) Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Hazırlanması Projesi” İçin Kısa Dönemli Bağımsız “LEADER Proje Görevlisi (LPO)” İstihdam Edilecektir.

AB adaylık sürecinde kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla
gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için AB’de LEADER yaklaşımı
olarak bilinen bu yöntem konusunda eğitmek ve “Yeni YEG’lere Yönelik Farkındalık
Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve YKS Hazırlanması Projesi” için kısa dönemli çalıştırılmak
üzere LEADER proje görevlisi adayları belirlenecektir. Seçilen adaylar AB Kırsal Kalkınma
Programı kapsamında desteklenen özel-kamu-sivil toplum (STK) ortaklı Yerel Kalkınma
Gruplarının kurulması ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin yazılması konusunda eğitileceklerdir.
Adaylar eğitim sonrasında AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yürütülecek olan
yukarıda adı geçen projede kısa dönemli bağımsız LEADER proje görevlisi olarak
çalıştırılacaktır. Adayların temel nitelikleri;
 Lisans diploması (En az 4 yıllık)
 Bilgisayar kullanımı (Office uygulamaları, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 Yazılı doküman oluşturabilme becerisi (resmi yazı, mektup, bilgi notu, rapor vb.)
 Toplantı, eğitim, çalıştay organizasyonu
 Farklı gruptan insanlarla birlikte çalışma, iletişim kurma, iş planlama ve analiz etme
becerilerine sahip olmaları
 Konaklama ve seyahate engel durumu olmamak
15 ile toplam 96 (Doksan altı) proje görevlisi belirlenmesi planlanmakta olup başvuruların ön
değerlendirilmesi söz konusu illerde kurulmuş olan İl Değerlendirme Komiteleri tarafından
yapılacaktır.
İlan edilen bu pozisyon, “Yeni Yerel Eylem Grupları’na Yönelik Farkındalık Oluşturma,
Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması Projesi”
çalışmalarında yetkilendirilen proje yürütücüsü tarafından istihdam edilecek olup, kamu
personel alımı ile bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Program ve LEADER yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için: http://ipard.tarim.gov.tr/
İlan detay açıklamaları için https://ipard.tarim.gov.tr/lpo

Başvuruların yapılacağı elektronik adres: https://www.leaderbasvuru.com

Başvurular: 18/05/2021-30/05/2021 tarihleri arasında elektronik ortamdan yapılacaktır

Yukarıdaki kriterleri karşılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Leader Türkiye İlan Metni-İK

Benzer yazılar